Site menu:

Stralings Problematiek

Wat is straling

Straling is elektromagnetische energie. Alle soorten straling, van zonnestraling, röntgenstraling en radioactiviteit tot aan straling van zendmasten en mobiele telefoons, behoren tot het elektromagnetische spectrum. Van het elektromagnetisch spectrum kunnen wij alleen maar licht en warmte met onze zintuigen waarnemen. Alle andere soorten straling kunnen wij alleen maar waarnemen middels instrumenten.

Het leven is onlosmakelijk verbonden met elektromagnetisme: zonder elektromagnetisme zou leven zoals wij dit nu kennen niet mogelijk zijn. Elektromagnetisme is één van de vier door de natuurkunde erkende basisvoorwaarden voor bestaan, evenals de zwaartekracht en de sterke en zwakke kernkrachten (dat wat materie bijeen houdt).

De mens bestaat ook uit deze krachten, plus wat ook wel "sterrenstof" genoemd wordt: de ongeveer honderd elementaire deeltjes waaruit alle materie, inclusief de sterren, is opgebouwd.

Straling is in wezen niets anders dan energie. Einstein zei dat energie en materie in feite zo met elkaar verstrengeld zijn dat ze niet als onafhankelijke elementen kunnen worden beschouwd, maar onderling uitwisselbaar zijn. Je kunt materie dus uitdrukken in energie, zoals Einsteins bekende formule E=MC2 aangeeft. "Dode" materie bestaat dus eigenlijk niet, want alles is opgebouwd uit bewegende en trillende elementaire deeltjes. Daarom heeft ook alle materie een eigen frequentie (trillingen per seconde), een specifieke trillingskracht (amplitude), snelheid (Hertz) en ritme (fase).

In onze ervaring is er echter wel degelijk een verschil. Neem een mens en een stoel: ze hebben beiden een andere vorm, kleur en omvang, een mens is levend en een stoel is gemaakt van "dode materie, een mens kan bewegen, een stoel niet etc. Als je echter met een microscoop 100.000 x inzoomt, dan blijkt er geen enkel waarneembaar verschil meer te zijn: er zijn alleen maar uniforme atomen zichtbaar. En als je nog verder inzoomt, tot het kleinste deeltje, is er alleen maar een soort oersoep van trillende elementaire deeltjes te zien. En bij nog verder inzoomen is er zelfs geen materie meer waarneembaar, maar rest enkel nog een veld met energie dat zich de ene keer toont als een deeltje en de andere keer als een golf.

Soorten natuurlijke straling

De straling waar de mens al sinds mensenheugenis mee in harmonie leeft en onderdeel uitmaakt van zijn natuurlijke habitat, is de straling van het aardmagnetisch veld, de zogenaamde geopatische straling, kosmische straling en de Schumann-resonantie.

Aardmagnetisch veld

Vanuit de aardkern straalt een enorm magnetisch veld dat de hele aarde omringt. Dit aardmagnetisch veld reikt tot vele duizenden kilometers ver in de ruimte en beschermt de planeet tegen de ioniserende straling van de zonnewind. De sterkte van dit magnetisch veld fluctueert: hoe dichter bij de aardkern, hoe sterker het is. Aanwezigheid van bijvoorbeeld breuklijnen, wateraders of metalen in de aardkost kan de magnetische uitstraling versterken. Van oudsher wisten boeren dat het magnetisch veld van de aarde invloed heeft op gewassen en dieren. Met behulp van een zogenaamde wichelroede, een y-vormige stok of twee L-vormige koperen staven, werden de "aardstralen" gemeten. Dit gaf een indicatie van de geschiktheid van een locatie voor het verbouwen van gewassen of het bouwen van stallen. Aardstralen worden wel eens naar het rijk der fabelen verwezen, maar zijn in feite niets anders dan uitstralingen van het aardmagnetisch veld. Tegenwoordig zijn deze met wetenschappelijke meetapparatuur te meten.

Gezondheidsklachten

Hieronder de meest, mogelijke stralingsgerelateerde gezondheidsklachten:
-Chronische vermoeidheid
-Stress
-Jeuk
-Hoofdpijn
-Oorsuizen
-Buikpijn
-Huiduitslag
-Concentratieproblemen
-Lusteloosheid
-Hyperactiviteit (ADHD)
-Psychische problemen
-Duizeligheid
-Misselijkheid
-Algemene onbehaaglijkheid